Genki Hälsa - Anki går vidare mot nya utmaningar!

När kan Genki Hälsa hjälpa dig?

Genki Hälsa kan hjälpa dig som har problem med:

 • Stelhet/smärta i axlar och nacke
 • Musarm/tennisarmbåge/golfarmbåge och liknande
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Ryggsmärtor
 • Bäckensmärtor
 • Ischias
 • Huvudvärk och migrän
 • Magproblem
 • Hormonella störningar
 • Muskelsträckningar/stukningar
 • Stressrelaterade problem

Vi söker efter orsaken till ditt problem och nöjer oss inte med symptombehandling. Det är meningen att du ska bli bra för alltid, inte bara för stunden.

Det handlar om självläkning genom bl.a. ökat ki-flöde (qi, chi) och balanserering av hela det centrala nervsystemet så att kroppen kan hitta tillbaka till sin optimala hälsa igen.

Du lär dig att lyssna på kroppens signaler och att respektera din kropp och dig själv. Inte stänga av - utan öka - lyhördheten för dina egna behov.